|   | 

Tłumaczenia z języka ukraińskiego - co warto wiedzieć?

Oto krótki przewodnik, który pomoże przygotować dokumenty i wyjaśni wszystkie ważne informacje dotyczące tłumaczenia przysięgłego języka ukraińskiego.

Co to jest tłumacz przysięgły?

Mówiąc najprościej, tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Ten rodzaj tłumaczenia jest stosowany w przypadku pism procesowych, dokumentów urzędowych lub korporacyjnych (i ich kopii) oraz innych dokumentów prywatnych, które nie są podpisane.

Zasadę tę reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Każdy dodatkowy znak liczy się jako dodatkowa strona.

Czego będę wymagał od tłumaczenia przysięgłego w języku polskim?

  • Uzyskanie pozwolenia na pracę (np. tłumaczenia przysięgłe dokumentów potwierdzających kwalifikacje - certyfikatu językowego, zaświadczenia o odbytym szkoleniu, nabytych uprawnieniach lub ukończonym kursie)
  • Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały (wymagane są tłumaczenia przysięgłe odpisów aktów urodzenia, aktów małżeństwa i innych zaświadczeń, jeśli dotyczy).
  • Rozpoczęcie studiów na polskiej uczelni (wymagane są uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie: dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów, świadectw ukończenia szkoły średniej, prac naukowych).
  • Zawarcie związku małżeńskiego na terytorium Polski (w przypadku Ukraińców, którzy nie posługują się biegle językiem i zawierają związek małżeński z obywatelami polskimi, wymagane będzie tłumaczenie przysięgłe w Urzędzie Stanu Cywilnego).
  • Uzyskanie świadczeń rodzinnych, Karty Polaka i innych

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe oryginału od tłumaczenia kopii?

Tłumaczony może być zarówno oryginał dokumentu, jak i jego uwierzytelniony odpis, kserokopia, wydruk ze skanu czy inny zapis elektroniczny. Gotowe tłumaczenie będzie opatrzone odpowiednią adnotacją poświadczającą zgodność tłumaczenia z tekstem oryginału. Tłumacz musi wskazać, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału, kopii czy odpisu. Najbezpieczniej jest przetłumaczyć tekst na podstawie oryginału. Zapewni to, że tłumaczenie zostanie zatwierdzone przez instytucję.

Ukraińskie paszporty

Dlaczego konieczne jest przesłanie skanu/zdjęcia paszportu wraz z dokumentami do tłumaczenia?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, do tłumaczenia dokumentów z języka ukraińskiego i innych języków, w których nie używa się alfabetu łacińskiego, konieczna jest transliteracja lub transkrypcja imion i nazwisk. Wymagany jest paszport. Tłumacz musi podać dane osobowe dokładnie tak, jak widnieją one w dokumencie tożsamości.

Jak długo zazwyczaj trwa tłumaczenie dokumentu?

Przede wszystkim należy pamiętać o kilku czynnikach, które zawsze wpływają na czas tłumaczenia, a są to na przykład: rodzaj języka, na który/z którego tłumaczone są dokumenty, objętość tekstu, treść (teksty zwykłe/specjalistyczne), forma, w jakiej dostarczany jest dokument, jego czytelność. W przypadku języka ukraińskiego - czas realizacji dokumentów przysięgłych w trybie zwykłym wynosi nie więcej niż trzy dni robocze.

Ile będzie kosztować takie tłumaczenie?

Cena przysięgłego tłumaczenia na ukraiński podawana jest zazwyczaj na podstawie liczby stron, o czym wspomniano powyżej. Ważnym czynnikiem jest tryb realizacji zlecenia: zwykły/pilny/ekspresowy. Istotna jest również liczba dokumentów, które chcesz przetłumaczyć. Niektóre biura oferują tłumaczenia przysięgłe języka ukraińskiego już od 40 do 45 zł brutto. Wiele biur tłumaczeń oferuje bezpłatną wycenę. Jest ona niezobowiązująca i precyzyjna, a pozwala uniknąć przykrych niespodzianek.

Zobacz również

Optymalny serwis, który zrewolucjonizuje Twoje życie. Poruszamy tematy zdrowia, urody, jedzenia, podróży i wiele, wiele innych! 

Przekonaj się sam.

Cytat

Keep your vitality. A life without health is like a river without water.

Maxime Lagacé