|   | 

Jak pracownicy definiują rozwój osobisty i zawodowy?

Wynagrodzenie to nie wszystko. W pracy ważne są również inne czynniki. Jakie?

Zarobki nie są już wystarczające, ale nadal są bardzo ważne

Pojawia się coraz więcej badań, które pokazują oczekiwania pracowników wobec pracodawców. Z badań tych wynika, że choć wynagrodzenie jest ważne, to istotne są również dodatkowe benefity. Jednak większość respondentów twierdzi, że najważniejsza jest atmosfera i wynagrodzenie. Są one szczególnie ważne dla młodych Polaków w wieku 34-35 lat. Na kolejnych miejscach znalazły się rzetelność i profesjonalizm (28%) oraz dogodne godziny pracy (13%).

Rozwój zawodowy wymieniło jedynie 4% wszystkich respondentów - 1% dla mieszkańców wsi i 13% dla mieszkańców dużych miast. Dla osób w wieku 18-24 lat bardzo ważna jest również postawa przełożonego. Aż 35% respondentów należało do tej grupy wiekowej, ale tylko 12% Polaków uważa to za ważne.

Jak wynika z badania, rozwój zawodowy dla Polaków to podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie umiejętności. W dalszej kolejności są to awans (21%) i dodatkowe przywileje w pracy (18%). Blisko połowa (43%) Polaków nie podjęła w ciągu ostatniego roku żadnych działań w celu podniesienia swoich kwalifikacji w pracy.

W życiu osobistym liczy się rodzina, dzieci i związki z innymi ludźmi

72% respondentów spontanicznie stwierdziło, że najważniejszymi rzeczami w ich życiu są rodzina, dzieci i związki. W tym kontekście co trzecia osoba wymienia zdrowie, hobby, zainteresowania i odpoczynek. Znaczenie wypoczynku i relacji rodzinnych jest szczególnie ważne dla mieszkańców dużych miast, a także osób pracujących w firmach powyżej 10 lat. 4% respondentów wymienia rozwój osobisty jako ważny aspekt życia poza pracą, a 18% badanych ma mniej niż 24 lata.

Rozwój osobisty nie ma jednoznacznej definicji. Respondenci często używają wielu określeń, aby opisać swój rozwój osobisty. Co trzecia osoba nie jest w stanie zdefiniować, czym jest dla niej rozwój osobisty. Rozwój osobisty definiowany jest jako zdobywanie nowych umiejętności (23%), osiąganie celów i marzeń (17%), dbanie o rodzinę (12%) oraz dbanie o relacje z innymi (12%). Co trzeci Polak nie podjął w ciągu ostatniego roku żadnych działań w celu poprawy swojego rozwoju osobistego. Sport, czytanie książek, różnego rodzaju kursy i szkolenia to jedne z najpopularniejszych działań.

Przeczytaj również: Jaki wpływ mają meble biurowe na zdrowie pracownika? - https://biuroranking.pl/poradnik-zakupowy/jaki-wplyw-maja-meble-biurowe-na-zdrowie-pracownika/qaqe_vymo

Rozwój osobisty czy zawodowy?

Co jest ważniejsze, rozwój osobisty czy zawodowy?

Polacy uważają, że obie sfery są ważne (59%), natomiast 34% respondentów (34%) twierdzi, że sfera osobista jest bardziej istotna niż zawodowa. Tylko 5% przyznaje, że ważna jest sfera zawodowa. 87% respondentów twierdzi, że rodzina i przyjaciele są najważniejszymi osobami wspierającymi ich rozwój. Szczególnie kobiety odczuwają wsparcie ze strony rodziny. Respondenci spontanicznie wskazali, że główną przeszkodą w rozwoju jest brak pieniędzy (18%).

Zdecydowana większość Polaków uważa, że uczy się, aby stawać się lepszymi ludźmi (82%) i lepszymi w tym, co robi (77%). Choć większość Polaków uważa, że rozwój wymaga dużej samodyscypliny (76%), to jednocześnie uważa go za przyjemność (76%). Młodzi ludzie są bardziej optymistyczni w swoim podejściu do rozwoju. Częściej niż osoby w wieku 44-59 lat twierdzą, że rozwijają się, aby doskonalić siebie (92%), natomiast osoby w wieku 44-59 lat częściej (33%) twierdzą, że czują presję rozwoju zawodowego (33%), a osoby w wieku 35-44 lata częściej (39%) twierdzą, że rozwój wymaga dużych nakładów finansowych (39%).

Różne pokolenia mają różne postawy

Na rynku pracy jest wielu pracowników nowej generacji, którzy mają diametralnie inne podejście do pracy, życia i rozwoju niż ich starsi koledzy. Pracodawcy i działy HR stoją przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest dostosowanie polityki firmy do tej rosnącej różnorodności.

Młodsze pokolenia zwracają większą uwagę na takie kwestie jak podejście przełożonego czy dogodne godziny pracy. Cenią sobie również atmosferę. Pracodawcy wprowadzają zmiany w swoich miejscach pracy, aby poprawić zdrowie, wydajność i atmosferę pracowników. Izabela Pipka jest Dyrektorem Personalnym w Benefit Systems.

Jak wynika z badania "Polacy i rozwój", dla osób po 45. roku życia ważne jest wynagrodzenie (38%), rzetelność i profesjonalizm (32%). Pokolenie X (35+) zwraca uwagę na zarobki (47 proc.), atmosferę (36 proc.), rzetelność i profesjonalizm (31 proc.) oraz atmosferę (36 proc.). Największy wpływ na swoje podejście mają najmłodsi pracownicy. Respondenci w wieku 18-24 lat uwielbiają atmosferę (60%), wynagrodzenie (60%) i podejście przełożonego (35%). Osoby w wieku 25-34 lat cenią sobie wynagrodzenie (46%), atmosferę (41%) oraz dogodne godziny pracy (23%).

Zobacz również

Optymalny serwis, który zrewolucjonizuje Twoje życie. Poruszamy tematy zdrowia, urody, jedzenia, podróży i wiele, wiele innych! 

Przekonaj się sam.

Cytat

Keep your vitality. A life without health is like a river without water.

Maxime Lagacé