|   | 

Dlaczego rozwój osobisty jest ważny?

Istnieje wiele pomysłów dotyczących rozwoju osobistego, jednym z nich jest proces samorealizacji Abrahama Maslowa.

Samorealizacja

Maslow (1970) sugeruje, że wszystkie jednostki mają wbudowaną potrzebę rozwoju osobistego, który odbywa się poprzez proces zwany samorealizacją.

Stopień, w jakim ludzie są w stanie się rozwijać, zależy od tego, czy pewne potrzeby są zaspokajane, a potrzeby te tworzą hierarchię. Tylko wtedy, gdy jeden poziom potrzeb jest zaspokojony, można rozwijać wyższy. Ponieważ jednak zmiana następuje przez całe życie, zmienia się również poziom potrzeb motywujący czyjeś zachowanie w danym momencie.

  • Na samym dole hierarchii znajdują się podstawowe fizjologiczne potrzeby dotyczące jedzenia, picia, seksu i snu, czyli podstawy przetrwania.
  • Drugim są potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zarówno w sensie fizycznym, jak i ekonomicznym.
  • Po trzecie, można dokonać postępu w zaspokajaniu potrzeby miłości i przynależności.
  • Czwarty poziom odnosi się do zaspokojenia potrzeby poczucia własnej wartości i poczucia własnej wartości. Jest to poziom najściślej związany z "samoupełnomocnieniem".
  • Piąty poziom odnosi się do potrzeby zrozumienia. Poziom ten obejmuje bardziej abstrakcyjne idee, takie jak ciekawość i poszukiwanie znaczenia lub celu oraz głębsze zrozumienie.
  • Szósta odnosi się do estetycznych potrzeb piękna, symetrii i ładu.
  • Wreszcie, na szczycie hierarchii Maslowa znajduje się potrzeba samorealizacji.

Maslow (1970, s. 383) mówi, że wszystkie jednostki mają potrzebę postrzegania siebie jako kompetentnych i autonomicznych, a także, że każda osoba ma nieograniczone pole do rozwoju.

Samorealizacja odnosi się do pragnienia, że każdy musi "stać się wszystkim, czym jest zdolny stać się". Innymi słowy, odnosi się ona do samorealizacji i potrzeby osiągnięcia pełnego potencjału jako wyjątkowej istoty ludzkiej.

Dla Maslowa droga do samorealizacji polega na kontakcie z uczuciami, doświadczaniu życia w pełni i z całkowitą koncentracją.

Zarządzanie swoim rozwojem osobistym

Istnieje szereg kroków, które należy podjąć w celu zarządzania swoim rozwojem osobistym.

1. Rozwijanie Wizji Osobistej

Rozwój osobisty może być po prostu dla zabawy. Jednak większości z nas łatwiej jest zmotywować się do nauki i doskonalenia, jeśli mamy w tym jakiś cel. Rozwijanie swojej osobistej wizji - jasne wyobrażenie sobie, gdzie chcesz być za kilka miesięcy lub lat i dlaczego - jest kluczową częścią rozwoju tego celu.

2. Planowanie swojego rozwoju osobistego

Kiedy już będziesz miał jasność co do tego, gdzie chcesz być, możesz zacząć planować, jak się tam dostać. Sporządzenie planu rozwoju osobistego nie jest konieczne, ale czyni proces planowania bardziej realnym.

Więcej informacji na temat tej części procesu można znaleźć na naszej stronie na stronie Planowanie swojego rozwoju osobistego.

Jeśli masz trudności z określeniem obszarów, które należy rozwijać i doskonalić, możesz przeczytać nasze strony na stronie Osobista analiza SWOT oraz Identyfikacja obszarów wymagających poprawy.

3. Rozpoczęcie procesu doskonalenia

Istnieje wiele różnych sposobów, na które możesz się uczyć i rozwijać.

Nasza strona na Poprawa wydajności - niektóre specyficzne techniki wyjaśnia niektóre sposoby uczenia się, w tym technikę zwaną transferem wiedzy.

Nasza strona na Preferencje dotyczące nauki sugeruje, jak różne rodzaje procesu uczenia się mogą być bardziej efektywne dla niektórych osób. Możesz również znaleźć naszą stronę na Style uczenia się pomocne w zrozumieniu, jak lubisz się uczyć.

4. Zapisywanie swojego rozwoju osobistego

Często dobrym pomysłem jest prowadzenie rejestru swojego rozwoju osobistego. Zapisując kluczowe wydarzenia w swojej nauce i rozwoju w miarę ich pojawiania się, będziesz mógł później zastanowić się nad swoimi sukcesami.

Więcej na ten temat jest na naszej stronie, Zapisywanie Twojego rozwoju osobistego.

Ta refleksja może pomóc zmotywować cię do zdobywania kolejnych umiejętności w przyszłości. Spróbuj prowadzić dziennik lub dziennik nauki w miarę rozwoju swoich umiejętności i wiedzy.

Zobacz naszą stronę na Praktyka Refleksyjna na kilka pomysłów, jak to zrobić.

5. Przegląd i rewizja osobistych planów rozwoju

Nasza strona na Style uczenia się Wykorzystując Experiential Learning Cycle firmy Kolb pokazuje, że uczenie się jest cyklem. Dla bardziej efektywnego uczenia się ważne jest, aby zastanowić się nad swoim doświadczeniem i zastanowić się, czego się z niego nauczyliście. Regularny przegląd planów rozwoju osobistego i działań rozwojowych zapewni, że będziesz uczyć się na podstawie tego, co zrobiłeś. Zapewni również, że Twoje działania będą nadal prowadzić Cię w kierunku Twoich celów i że Twoje cele lub wizja pozostaną dla Ciebie aktualne.

Zobacz również

Optymalny serwis, który zrewolucjonizuje Twoje życie. Poruszamy tematy zdrowia, urody, jedzenia, podróży i wiele, wiele innych! 

Przekonaj się sam.

Cytat

Keep your vitality. A life without health is like a river without water.

Maxime Lagacé